Povodňový plán obce Poříčí u LitomyšleHladinoměry - Poříčí u Litomyšle

Poříčí u Litomyšle (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci u objektu č. p. 64. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Poříčí u Litomyšle.