Povodňový plán obce Poříčí u LitomyšleSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Poříčí u Litomyšle a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedení: Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz

Rajon 308 - příslušný správce VT na území obce Poříčí u Litomyšle:
Libor Hromádka
Tel.: 724 523 998
E-mail: libor.hromadka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě vodních toků Lesy České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Desná 10100200 1-03-02-0220-0-00
Oborský p. 10172421 1-03-02-0220-0-00
PP Desné č. 3 10172420 1-03-02-0220-0-00