Povodňový plán obce PátekPOVODŇOVÝ PLÁN obce Pátek

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/043597; ze dne 23. 09. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí
Č. j.: MEUPDY/0077171/ZP/2021/DPe; ze dne 26. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 12. 2021
offline verze 06. 12. 2021
digitalizovaná verze 06. 12. 2021
databáze POVIS 06. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i