Povodňový plán obce PátekPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pátek 14, 290 01 Pátek
Tel.: 325 625 010
E-mail:  obec@obecpatek.cz
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Tel.: 325 600 211
E-mail:  informace@mesto-podebrady.cz, podatelna@mesto-podebrady.cz

Nám. T. G. Masaryka 1130, 290 31 Poděbrady
Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Bc. Dana Pešoutová
Tel.: 325 600 480, 728 264 618
E-mail: pesoutova@mesto-podebrady.cz

Vodního hospodářství
Referentka- Bc. Petra Soukupová
Tel.: 325 600 486, 722 971 842
E-mail: soukupova@mesto-podebrady.cz

Referentka- Mgr. Iva Krejčíková
Tel.: 325 600 481, 722 973 734
E-mail: krejcikova@mesto-podebrady.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Pověřena zastupování odboru - Ing. Jandurová Simona
Tel: 257 280 803
E-mail: jandurova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra