Povodňový plán obce PátekDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásná služba není v obci Pátek stanovena.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Mobil (neveřejný)
Jana Němcová
Jiří Šafránek
Pavla Robovská

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon          
1x John Deere 1026R,
1x Přívěsný vozík,
1x Motorová pila
obec Pátek

Pátek 14

Miroslav Ondo 

1x ASC 25-RTHP - Speciální automobil,
1x PS 12 - Motorová stříkačka,
1x Plovoucí čerpadlo Honda,
1x Motorová pila
JSDH Pátek

Pátek 14

Stanislav Bukovjan
2x Traktor NH T7250,
1x Nakladač NH 1345,
1x Nákl. auto T 815 agro,
2x Návěs ZDT Mega 25
Poděbradská Blata a.s. Pátek 347 Milan Kubálek
Pohonné hmoty BÜRGER TRANSPORT s.r.o. Libice nad Cidlinou 302,
289 07 Libice nad Cidlinou
  325 610 424

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Pátek

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Shromáždění/
Ubytování/Stravování
Pátek 14 Jiří Bulušek

724 183 106

20 50

 

Zásobování

Zásobování potravinami bude řešeno operativně

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Bobnická 712, 288 02 Nymburk 325 513 243