Povodňový plán obce PátekSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pátek a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Přímý výkon správy toku: 
Provozní středisko Jičín
Jarošovská 103, 506 01 Jičín
Tel: 493 533 968
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Pátek, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Sánský kanál  10100464  1-04-05-0650-0-00 
Žabka 10178540  1-04-05-0590-0-00 
Panský náhon I 10178611 1-04-05-0650-0-00 
Bezejmenný tok 10178606  1-04-05-0650-0-00 
Bezejmenný tok 10178608  1-04-05-0650-0-00 
Mržka 10178551  1-04-05-0590-0-00 
Bezejmenný tok 10178612 1-04-05-0650-0-00 

   

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10178600  1-04-05-0650-0-00 
Bezejmenný tok 10178552 1-04-05-0590-0-00 
HMZ 10178548  10178548  1-04-05-0590-0-00 
HMZ 10178610  10178610 1-04-05-0650-0-00 
Bezejmenný tok 10178609 1-04-05-0650-0-00 
Bezejmenný tok 10178605  1-04-05-0650-0-00 
Bezejmenný tok 10178607 1-04-05-0650-0-00