Povodňový plán SO ORP Lysá nad LabemPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Lysá nad Labem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p., OŘ východní Čechy
Č. j.: LCR947/085874/2021; ze dne 14. 10. 2021
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/045532; ze dne 11. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Středočeského kraje
Č. j.: 130157/2021/KUSK; ze dne 15. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 10. 2021
offline verze 18. 10. 2021
digitalizovaná verze 18. 10. 2021
databáze POVIS 18. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i