Povodňový plán SO ORP Lysá nad LabemHladinoměry - Lysá nad Labem

Milovice (Mlynařice)

Hlásný profil kat. C Milovice (Mlynařice) se nachází na mostě na ulici Mírová. Hlásný profil nemá aktuální přenos dat. Jedná se pouze o barevné zaznačení SPA dle zkušeností na mostním pilíři. Provozovatelem je město Milovice.

Nymburk (Labe)

Hlásný profil kat. B Nymburk (Labe) se nachází na levém břehu u silničního mostu ul. Kolínská. Provozovatelem je ČHMÚ Praha.

Poděbrady (Labe)

Hlásný profil kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází na mostní konstrukci přes řeku Labe na ul. Pražská. Vývoji stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Poděbrady a informace předává povodňovým orgánům obce Kovanice a města Nymburk. Tento hlásný profil je směrodatný pro provádění činností při výstavbě mobilních PPO.

Přelouč (Labe)

Hlásný profil kategorie A Přelouč, Labe je umístěn v Přelouči asi 200 m pod elektrárnou na pravém břehu. Provozovatelem je ČHMÚ.

Semice (Bezejmenný tok)

Hlásný profil kat. C Semice (Bezejmenný tok) se nachází v extravilánu obce, pod Semickou Hůrou. Provozovatelem je obce Semice.

Semice, u domu č. p. 16 (Semický potok)

Hlásný profil kat. C Semice (Semický potok) se nachází u domu č. p. 16. Hlásný profil nemá aktuální přenos dat. Jedná se pouze o barevné zaznačení SPA na mostním pilíři. Provozovatelem je obce Semice.

Semice, u domu č. p. 314 (Semický potok)

Hlásný profil kat. C Semice (Semický potok) se nachází u domu č. p. 314. Provozovatelem je obec Semice.