Povodňový plán SO ORP Lysá nad LabemHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Lysá nad Labem

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Lysá nad Labem a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

SO ORP spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem na území je vodní tok Labe. Labe je při průtoku území SO ORP Lysá nad Labem napájeno menšími vodními toky např. Mlynařice, Černava, Litolská svodnice, Semický potok, Farský potok, Hronětický náhon aj. 

Dalším významným tokem v SO ORP Lysá nad Labem je vodní tok Mlynařice, který dosahuje délky 17,8 km. Plocha povodí Mlynařice je 52,47 km2. Mlynařice je nížinný potok, jež odvodňuje západní okraj okresu Nymburk. Tok je téměř v celé délce technicky upraven. Dále zájmovým území protéká Kounický potok (15,7 km), Semický potok (8,8 km) a řada dalších menších vodních toků.

Vodní toky Labe a Mlynařice jsou ustanoveny ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významné vodní toky.

 

Vybrané vodní toky v SO ORP Lysá nad Labem

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

Řeka Labe pramení v Krkonoších, na místě zvaném Labská louka ve výšce 1 386 m n. m. Od pramene proudí převážně na jihovýchod až k městu Jaroměř. Dále se Labe ubírá na jih až do Pardubic, kde nabírá západní směr až do Kolína. Odtud teče řeka Labe převážně na severozápad s několika významnými úseky, v kterých míří na sever. Čechy Labe opouští u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté se v Německu  Labe ubírá převážně směrem severozápadním až k městu Cuxhaven, asi 80 km za Hamburkem, kde se řeka vlévá do Severního moře. Celková plocha povodí je 144 055 km2. Délka toku činí zhruba 1 154 km.

 

Labe a jeho hlavní přítoky na území ČR

 

Základní hydrologické charakteristiky Labe

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
      285 -- 502 602 -- 845 956
Hlásný profil kat. B Nymburk, Labe -- -- 350 459 612 731 854 1020 1150
Hlásný profil kat. C Brandýs nad Labem, Labe 865,12 103 441 -- 754 895 -- 1230 1390

 

Mlynařice je pravostranný přítok Labe, nížinný potok ve Středočeském kraji odvodňující západní okraj okresu Nymburk. Celková délka toku Mlynařice činí 17,8 km. Plocha povodí měří 52,47 km², průměrný průtok u ústí 0,12 m³/s.

 

Vodní tok Černava pramení v extravilánu města Lysá nad Labem v okolí ulice Ke Konově a vlévá se do Mlynařice. Celková délka Černavy činí 2,805 km. 

 

Litolská svodnice je vodní tok dlouhý 4,389 km, pramení u mostku směrem na Ostrou a vlévá se v Litoli do Labe.

 

Semický potok pramení v obci Starý Vestec kousek od intravilánu obce, dále teče přes intravilán obce Semice. Celková délka vodního toku činí 8,781 km. Vlévá se do Kounického potoku.

 

Kounický potok je vodní tok dlouhý 15,824 km a pramení u intravilánu města Český Brod. Protéká již zmíněným městem Český Brod a dále městysem Kounice, obcí Bříství, Starý Vestec, Přerov nad Labem. Na hranici města Lysá nad Labem ústí do vodního toku Labe v jejím ř. km 151,2.

 

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Lysá nad Labem

Přehled vodních děl na území SO ORP Lysá nad Labem naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Lysá nad Labem se nachází několik vodních děl a objektů, z nichž nejvýznamnější je Zdymadlo Lysá nad Labem, který se řadí dle TBD do III. kategorie. Na území jednotlivých obcí najdeme rybníky a další vodní díla o různé velikosti.