Povodňový plán SO ORP Lysá nad LabemCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Lysá nad Labem srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Ohrožené objekty na území SO ORP Lysá nad Labem - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků se nachází několik ohrožujících objektů a kontaminovaných míst, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 
Ohrožující objekty a seznam ČOV v jednotlivých obcích SO ORP Lysá nad Labem jsou vypsány v následující tabulce.
Ohrožující objekty na území SO ORP Lysá nad Labem
Kontaminovaná místa na území SO ORP Lysá nad Labem
Seznam ČOV a dalších ohrožujících objektů na území SO ORP Lysá nad Labem
Název                       Odkaz do mapy
O.K. Trans Service, s.r.o.
ČOV Lysá nad Labem
Brazel s.r.o.
Unispo spol. s.r.o.
Naše kytky s.r.o.
ČOV Ostrá
Pěstitel Stratov a.s.
ČOV Semice

 


Ohrožené  a ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 


Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem dané obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán příslušné obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem příslušné obce.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadu příslušné obce.