Povodňový plán SO ORP DobruškaSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Dobruška a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provoz Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
Vedoucí provozu: Jiří Jindra
Tel.: 465 612 014
E-mail: jindraj@pla.cz

Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05  Jablonec nad Nisou

Přímý výkon správy toku:

Provoz Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové
Vedoucí provozu: Ing. Tomáš Sajdl
Tel.: 495 088 120
E-mail: 
SajdlT@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Dobruška, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku Provozní středisko IDTV ČHP
Dědina Žamberk 10100054 1-02-03-0160-0-00, 1-02-03-0170-0-00, 1-02-03-0210-0-00,
1-02-03-0080-0-00, 1-02-03-0100-0-00, 1-02-03-0120-0-00,
1-02-03-0440-0-00, 1-02-03-0360-0-00, 1-02-03-0420-0-00,
1-02-03-0340-0-00, 1-02-03-0270-0-00, 1-02-03-0250-0-00,
1-02-03-0230-0-00
Zlatý potok Žamberk 10100593 1-02-03-0280-0-00, 1-02-03-0301-0-00, 1-02-03-0302-0-00,
1-02-03-0320-0-00, 1-02-03-0293-0-00, 1-02-03-0304-0-00,
1-02-03-0310-0-00, 1-02-03-0330-0-00
Bělá (do Divoké Orlice) Žamberk 10100100 1-02-01-0530-0-00, 1-02-01-0550-0-00, 1-02-01-0570-0-00,
1-02-01-0590-0-00
Olešenka Hradec Králové 10100333 1-01-03-0420-0-00
Brtevský potok Žamberk 10101190 1-02-03-0200-0-00, 1-02-03-0180-0-00
Ještětický potok Žamberk 10101462 1-02-03-0293-0-00, 1-02-03-0280-0-00
Vojenický potok Žamberk 10185418 1-02-03-0400-0-00
Jalový potok Žamberk 10102924 1-02-03-0410-0-00, 1-02-03-0370-0-00, 1-02-03-0390-0-00
Dobříkovecký potok Žamberk 10185417 1-02-03-0380-0-00
Ohnišťovský potok Žamberk 10185416 1-02-03-0330-0-00, 1-02-03-0360-0-00
Haťský potok Žamberk 10185415 1-02-03-0350-0-00
Houdkovický p. Žamberk 10171648 1-02-03-0303-0-00
Prkenná Žamberk 10171674 1-02-03-0330-0-00
Lita Žamberk 10185414 1-02-03-0270-0-00
Jasenná Žamberk 10185364 1-01-03-0600-0-10
Rohenický potok Žamberk 10185413 1-02-03-0260-0-00
bezejmenný tok Žamberk 10171692 1-02-03-0360-0-00
Zlatý crk Žamberk 10171613 1-02-03-0270-0-00
Jílovický p. Žamberk 10171712 1-02-03-0420-0-00, 1-02-03-0430-0-00
Halínský potok Žamberk 10185411 1-02-03-0220-0-00
Černý potok Žamberk 10105210 1-02-01-0010-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí ST: Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz

Správce VT rajon 305:
Jiří Marek
Tel.: 956 953 405, 725 257 513
E-mail: jiri.marek@lesycr.cz

Správce VT rajon 306:
Bc. Lucie Kmečová 
Tel.: 956 953 406, 725 684 607
E-mail: lucie.kmecova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Dobruška, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku Rajon IDTV ČHP
Janovský potok 305 10185363 1-01-03-0500-0-00
Hluky 305 10185408 1-02-03-0090-0-00
Bačetínský potok 305 10185410 1-02-03-0190-0-00
Koutský potok 306 10169824 1-02-01-0580-0-00
Bohdašínský potok 305 10168293 1-01-03-0480-0-00
Hájský p. 305 10168308 1-01-03-0500-0-00
Kamenický potok 305 10171485 1-02-03-0110-0-00
Deštná 306 10185384 1-02-01-0540-0-00
Libchyňský potok 305 10168277 1-01-03-0460-0-00
bezejmenný tok 305 10168222 1-01-03-0420-0-00
bezejmenný tok 305 10168298 1-01-03-0480-0-00
PP od Spáleniště č. 3 305 10171544 1-02-03-0160-0-00
Osečnický potok 305 10171517 1-02-03-0150-0-00
Bělidlo 305 10168172 1-01-03-0420-0-00
Huťský potok 306 10169805 1-02-01-0560-0-00
Lomský potok 305 10185409 1-02-03-0130-0-00
Ohnišovský p. 305 10168311 1-01-03-0500-0-00
bezejmenný tok 305 10218602 1-02-03-0080-0-00
PP Divoké Orlice č. 28 306 10168904 1-02-01-0010-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDTV ČHP
Neplatil 10171662 1-02-03-0310-0-00, 1-02-03-0301-0-00
HMZ 10171684 10171684 1-02-03-0350-0-00
HMZ 10171553 10171553 1-02-03-0170-0-00
HMZ 10171689 10171689 1-02-03-0350-0-00