Povodňový plán SO ORP DobruškaPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Dobruška

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/12346; ze dne 07. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001848/2015; ze dne 06. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - vodní hospodářství
Č. j.: 18079/ZP/2015; ze dne 29. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2023
offline verze 31. 10. 2023
digitalizovaná verze 31. 10. 2023
databáze POVIS 31. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i