Povodňový plán SO ORP DobruškaPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Tel.: 494 629 580
E-mail: posta@mestodobruska.cz

Záložní stanoviště:
HZS Královéhradeckého kraje, stanice Dobruška
Solnická 791, 518 01 Dobruška
Tel.: 950 520 684
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111                                                                                   
E-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.cz, povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise obcí ve správním území SO ORP Dobruška:
Povodňové komise sousedních ORP: