Povodňový plán SO ORP DobruškaPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Solnická 777, 518 01 Dobruška
Tel.: 494 629 580
E-mail: posta@mestodobruska.cz

Odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška
Vedoucí odboru: Bc. Bohuslava Tupcová, DiS.

Tel.: 494 629 567, 723 073 740
E-mail: b.tupcova@mestodobruska.cz

Úsek vodního hospodářství
Referent: Ing. David Baše
Tel.: 494 629 560, 777 418 419
E-mail: 
d.base@mestodobruska.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Odbor 
životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru: Ing. Miloš Čejka
Tel.: 736 521 877
E-mail: mcejka@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Referent: Ing. Zdeněk Štorek
Tel.: 736 521 880
E-mail: 
zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra