Povodňový plán SO ORP DobruškaHladinoměry - Dobruška

České Meziříčí (Dědina)

Hlásný profil kat. C se nachází u lávky přes vodní tok Dědina, u základní školy v Českém Meziříčí (Jana Výravy 219).

Dobré (Kamenický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Dobré na mostku přes Kamenický potok nad koupalištěm. Správcem profilu je obec Dobré.

Dobruška (Brtevský potok)

HLADINOMĚR SMĚRODATNÝ PRO MĚSTO DOBRUŠKU. Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Brtevský potok, blízko č. p. 37 pod vodní nádrží v místní části Křovice. Profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat a možností zasílání varovných SMS zpráv, také se zde byla instalována vodočetná lať. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Pohoří, České Meziříčí a Očelice, které se nachází na vodním toku Dědina pod městem a také ORP Dobruška. Správcem profilu je město Dobruška.

Houdkovice (Houdkovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na začátku zatrubnění toku u čp. 97 v Houdkovicích. SPA jsou vyznačené pomocí barevných značek zelená - žlutá - červená. Při II. SPA (žlutá značka) dosahuje hladina horní hrany zatrubnění.

Chábory (Dědina)

Hlásný profil kat. B se nachází na pravém břehu vodního toku Dědina, u mostu silnice I/14 v místní části Chábory (město Dobruška). Profil provozuje RPP ČHMÚ Hradec Králové, které zároveň informuje VHD Povodí Labe Hradec Králové.
SPA jsou platná pro úsek: horní tok - Polánky nad Dědinou. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Hradec Králové.

Janov (Hájský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází u propustku silnice III/3103 u čp. 26 přes Hájský potok. SPA jsou určovány buď výškou hladiny (30 - 35 - 50 cm) nebo vzdáleností od povrchu vozovky (120 - 115 - 100 cm).

Jedlová v Orlických horách (Bělá)

Hlásný profil kat. B se nachází v obci Jedlová v Orlických horách u silničního mostu místní komunikace směr Mnichová, u objektu kovovýroby, na pravém břehu Bělé.

Kounov - Doly (Dědina)

Hlásný profil kat. C je umístěn v obecní části Doly (obec Kounov) u čp. 4 na silničním mostu přes vodní tok Dědina. Provozovatelem je obec Kounov.

Kounov - přehrážka LČR (Hluky)

SPA se určují podle výšky hladiny nad přepadem přehrážky.

Kounov - Šediviny (Hluky)

Hlásný profil kat. C je umístěn v obecní části Šediviny (obec Kounov) na silničním mostu přes vodní tok Hluky. Provozovatelem profilu je obec Kounov.

Olešnice v Orlických horách (Olešenka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostu přes vodní tok Olešenku před základní školou (čp. 120) a je vybaven vodočetnou latí.

Opočno (Zlatý potok)

Hladinoměrná stanice Opočno se nachází na přemostění přes Zlatý potok, ulice Hradecká. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje město České Meziříčí, které se nachází na toku Zlatý potok pod městem a ORP Dobruška.

Podbřezí (Dědina)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Podbřezí na mostu silnice III/32114. Profil je vybaven vodočetnou laťí.

Sedloňov - Polom (Dědina)

Hlásný profil kat. C se nachází pod mostní konstrukcí přes Dědinu v místní části Polom u čp. 107. Provozovatelem profilu je obec Sedloňov.

Sedloňov (Zlatý potok)

Hlásný profil kat. C se nachází pod mostní konstrukcí na toku Zlatý potok u č.p. 141 (centrum obce). Provozovatelem profilu je obec Sedloňov.

Semechnice (Houdkovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází u vtoku do zatrubění na Houdkovickém potoce, zhruba 90 m před zaústěním do Zlatého potoka. SPA jsou určovány na základě vzdálenosti od spodní hrany benešova rámu (odhora dolů).

Semechnice (Zlatý potok)

Hlásný profil Semechnice se nachází na přemostění přes Zlatý potok, za kaplí, blízko č.p. 104. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s přenosem dat a zasíláním varovných sms zpráv. SPA od dna: 110 - 130 - 150 cm; pokud měříme od mostovky tak 60 - 40 - 15 cm. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále informuje město Opočno, které se nachází níže na toku Zlatého potoka a ORP Dobruška.

Trnov (Houdkovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostu přes Houdkovický potok u čp. 44. SPA jsou vyznačené pomocí barevných značek zelená - žlutá - červená. Při II. SPA (žlutá značka) dosahuje hladina 10 cm pod dolní okraj mostovky.

Žákovec (Dědina)

Hlásný profil kat. C LG Žákovec se nachází na vodním toku Dědina v obci Dobré, místní část Kamenice u čp. 35. Správcem hlásného profilu je Povodí Labe, státní podnik. Hodnoty SPA jsou platné po obec Podbřezí.