Povodňový plán obce Nová Ves u ChýnovaSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Nová Ves u Chýnova a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

Přímý výkon správy toku:
Povodí Vltavy, státní podnik, provozní středisko 8
Tel: 381 581 126

Tomáš Korbel, mob: 602 256 974, e-mail: tomas.korbel@pvl.cz 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území obce Nová Ves u Chýnova ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Turovecký potok 10262292 1-07-04-064
Chýnovský potok 10239576 1-07-04-058
Bezejmenný tok 10264186 1-07-04-064
Bezejmenný tok 10246317 1-07-04-064
Bezejmenný tok 10257461 1-07-04-064
Bezejmenný tok 10278048 1-07-04-064
Bezejmenný tok 10268892 1-07-04-064

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov, 256 01
Ing. Mojmíra Hillermanová
Tel.: 956 954 111, 606 756 226, e-mail: ost54@lesycr.cz


Rajon - příslušný správce VT na území obce Nová Ves u Chýnova:
Rajon 403 - Ing. Luboš Hron
Tel: 956 954 217, mob: 606 420 537, e-mail: lubos.hron@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území obce Nová Ves u Chýnova, které jsou ve správě Lesů České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10269265 1-07-04-058
Bezejmenný tok 10276773 1-07-04-064

 

  • Vodní toky, bez určení správcovství
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10250125 1-07-04-064