Povodňový plán obce Nová Ves u ChýnovaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Nová Ves u Chýnova

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002895/2020; ze dne 10. 06. 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-38455/2020/120 ; ze dne 12. 06. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tábor - Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 06. 2020
offline verze 01. 06. 2020
digitalizovaná verze 01. 06. 2020
databáze POVIS 01. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i