Povodňový plán obce Nová Ves u ChýnovaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Nová Ves u Chýnova

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002895/2020; ze dne 10. 06. 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-38455/2020/120 ; ze dne 12. 06. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tábor - Odbor životního prostředí
Č. j.: METAB 38989/2020/OŽP/Kr; ze dne 16. 07. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 11. 2020
offline verze 20. 11. 2020
digitalizovaná verze 20. 11. 2020
databáze POVIS 20. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i