Povodňový plán obce Nová Ves u ChýnovaDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejné) Telefon
Dagmar Pistulková účetní obce 606 445 631

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejné) Telefon
Vladimír Jůza starosta JSDH 603 489 230
Václav Fučík člen JSDH 778 408 150
Josef Jůza člen JSDH 724 052 306

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Hasičské auto, 
2x PS12 - hasičská stříkačka
Obec Nová Ves u Chýnova Nová Ves u Chýnova 87 Vladimír Jůza 603 489 230

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Nová Ves u Chýnova

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací / stravovací kapacita
KD Nová Ves u Chýnova Shromaždiště a nouzové ubytování Nová Ves u Chýnova 87 Vladimíra Hladíková 724 201 362  100 / -- 

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obchod JAMIBA Nová Ves u Chýnova 50 Jaroslav Bartáček 739 023 437 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
ČEVAK, a. s. Kosova 2894, Tábor Zákaznická linka 844 844 870
Poruchy a havárie 800 120 112