Povodňový plán obce Nová Ves u ChýnovaPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nová Ves u Chýnova 87, 391 55 Chýnov
Tel: 381 297 608, 606 445 631
E-mail: info@novaves.eu
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
Tel: 381 486 111
E-mail: posta@mutabor.cz
 
Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor 
Odbor ŽP
Do září 2020 - Mgr. Jan Pávek LL.M
Tel:
381 486 280
E-mail:
jan.pavek@mutabor.cz

Od září 2020 - Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Tel.: 381 486 140
E-mail: jana.dankova@mutabor.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Václava Kratochvílová
Tel: 381 486 493
E-mail: vaclava.kratochvilova@mutabor.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
Tel: 386 720 111
E-mail: posta@kraj-jihocesky.cz

Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví - Ing. Zdeněk Klimeš
Tel: 386 720 744
E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Hana Zahradníková 
Tel: 386 720 728
E-mail: zahradnikova@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra