Povodňový plán obce Nová Ves u ChýnovaHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Nová Ves u Chýnova

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Nová Ves u Chýnova a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastr obce spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je Bezejmenný vodní tok (ID 10250125), jež protéká intravilánem obce směrem od východu k západu a po opuštění katastrálního území obce se vlévá do Turoveckého potoka. Délka Bezejmenného toku činí 3,5 km a číslo hydrologického pořadí je 1-07-04-064.

Dalšími významnými vodními toky na území obce jsou vodní toky Chýnovský a Turovecký potok

Turovecký potok pramení necelý kilometr západně od Svídníku v nadmořské výšce 660 m. Jeho délka činí 20,5 km a jihočeskou krajinou protéká mezi Táborem a Černovicemi. Na území obce Nová Ves u Chýnova teče v jeho jižní, nezastavěné části. 

Chýnovský potok pramení v katastru obce Horní Hořice, v okrese Tábor a vlévá se do Chotovického potoka jako jeho levostranný přítok. Pramení v polích pod lesy Přírodního parku Polánka a teče k jihu. Nad Horními Hořicemi se do něj zleva vlévá potok tekoucí od Oblajovic. Pod Horními Hořicemi se prudce stáčí na západ. Jižně od Dolních Hořic se do něj vlévá jeden potok zprava. Poté pokračuje jihozápadním směrem kolem přírodní rezervace Kladrubská hora a stáčí se více k jihu. Jižně od Chýnovských jeskyní ho zleva napájí Chotčický potok. Do území obce Nová Ves u Chýnova zasahuje pouze krátkým úsekem v jeho severním cípu.

Až na Chýnovský a Turovecký potok jsou ostatní potoky na území obce bezejmenné a stékají se v jeden vodní tok s názvem Od Nové Vsi a ten se vlévá do Turoveckého potoka, dále do Chotovinského potoka a odtud do Lužnice.

Vodní toky na území obce Nová Ves u Chýnova

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Nová Ves u Chýnova

Přehled vodních děl na území obce Nová Ves u Chýnova naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Nová Ves u Chýnova se nachází celkem 5 vodních děl. Největší a také nejrizikovější nádrží území je rybník Vajgar, který byl v roce 2016 vybagrovaný a leží téměř ve středu intravilánu obce. Další významný rybník se nachází v horní části obce a nese jméno Macháček, v dolní části obce je rybník Čekal. Dva bezejmenné rybníky leží v blízkosti Macháčka. Čtyři z pěti nádrží jsou průtočné, jedna je nebeská.