Povodňový plán obce Nová Ves u ChýnovaPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Nová Ves u Chýnova 87, 391 55 Chýnov
Tel: 381 297 608, 606 445 631 (starostka)
E-mail: info@novaves.eu
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
Tel: 381 486 493
E-mail: vaclava.kratochvilova@mutabor.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel: 386 720 111
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Kompletní složení spolu s kontakty povodňové komise ORP Tábor naleznete v příloze 2b - Povodňová komise ORP Tábor. 
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.