Povodňový plán obce LačnovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lačnov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Vedoucí provozu: Ing. Pavlína Burdíková
Tel: 571 685 096
E-mail: provozvalmez@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ID toku (Dibavod) Správce vodního toku
PP Seninka 404850003800 Povodí Moravy, státní podnik
PP č. 6 Smolinky v km 15,0 404850002000 Povodí Moravy, státní podnik
LP Lačnovský p. 404850002900 Povodí Moravy, státní podnik
LP č. 12 Smolinky v km 9,9 404850003100 Povodí Moravy, státní podnik
PP Lačnovský p. (3,809 km) 404850002500 Povodí Moravy, státní podnik
PP Lačnovský p. (3,809 km) 404850002200 Povodí Moravy, státní podnik
PP Lačnovský p. (3,809 km) 404850002700 Povodí Moravy, státní podnik
LP Smolinka 404850001100 Povodí Moravy, státní podnik
PP č. 5 Smolinky v km 14,2 404850003400 Povodí Moravy, státní podnik
Lačnovský p. 404850002400 Povodí Moravy, státní podnik
Lačnovský p. 404850001200 Povodí Moravy, státní podnik
LP č. 9 Smolinky v km 13,9 404850000500 Povodí Moravy, státní podnik
LP č. 9 Smolinky v km 13,9 404850001800 Povodí Moravy, státní podnik

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Ing. Miroslav Cháb, tel.: 724 614 036, e-mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Lačnov:
Rajon 710 - Správa toků, sídlo správy toků Vsetín
Ing. David Smítka, tel.: 956 942 367, 724 523 976, e-mail: david.smitka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ID toku (Dibavod) Správce vodního toku
Seninka 404850000100 Lesy České republiky, s.p.
Smolinka 420201800100 Lesy České republiky, s.p.
PP Seninka 404850000200 Lesy České republiky, s.p.
PP Seninka 404850001000 Lesy České republiky, s.p.
LP Seninka 404850000800 Lesy České republiky, s.p.
PP č. 6 Smolinky v km 15,0 420201800200 Lesy České republiky, s.p.
LP č. 12 Smolinky v km 9,9 420201802200 Lesy České republiky, s.p.
LP č. 12 Smolinky v km 9,9 420201801100 Lesy České republiky, s.p.
LP č. 12 Smolinky v km 9,9 420201801900 Lesy České republiky, s.p.
PP Lačnovský p. (3,809 km) 420201800400 Lesy České republiky, s.p.
Seminka 404850001600 Lesy České republiky, s.p.
LP Smolinka 420201801800 Lesy České republiky, s.p.
LP Seninka 404850000400 Lesy České republiky, s.p.
LP č. 13 Smolinky 420201802400 Lesy České republiky, s.p.
PP č. 5 Smolinky v km 14,2 420201801000 Lesy České republiky, s.p.
PP č. 4 Smolinky v km 14,1 420201801400 Lesy České republiky, s.p.
LP č. 8 Smolinky v km 14,5 420201800800 Lesy České republiky, s.p.
LP č. 9 Smolinky v km 13,9 420201801600 Lesy České republiky, s.p.
PP. č.7 pp č. 6 Smolinky v km 15,0 420201800300 Lesy České republiky, s.p.
PP Seninka 404850000100 Lesy České republiky, s.p.
PP Seninka 404850000100 Lesy České republiky, s.p.
PP Seninka 404850000100 Lesy České republiky, s.p.