Povodňový plán obce LačnovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Kontakt
Oldřich Pechal 603 197 708

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Kontakt
Vladimír Vlček 775 759 725
Martin Vlček 773 909 934
Josef Šarátek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Organizace Technika Odpovídá
(jméno, příjmení, kontakt)
Obec Lačnov
  • Avia
  • traktory
  • nosič kontejnerů
  • 9m os vozidlo Ford Tranzit
Libor Jahoda
+420 734 174 169
VOPS, s.r.o.
  • buldobagr
Miloslav Vlček
+420 603 426 734


Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lačnov

Ubytování Počet osob Odpovídá
(jméno, příjmení, kontakt)
ZŠ Lačnov 100 Mgr. Olga Jahodová
+420 732 822 518