Povodňový plán obce LačnovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Lačnov 158, 75612 Horní Lideč
Tel.: 571 447 481, 
E-mail: starosta@lacnov.cz
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Tel: 571 491 504, 734 794 459
E-mail: starosta@mestovsetin.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel: 577 043 100
E-mail:
radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.