Povodňový plán obce Lačnov



Charakteristika zájmového území

Obec Lačnov patří do působnosti ORP Vsetín. Obec Lačnov leží v okrese Vsetín ve Zlínském kraji, 6 km severně od Valašských Klobouk a 3 km západně od Horní Lidče. Obec se rozkládá v nadmořské výšce více než 500 m n. m. na úpatí Vizovických vrchů. Údolí Lačnovského potoka se svažuje od severu k jihu. Rozhloha území obce činí 922 ha a k 31.12. 2019 bylo v obci evidováno 849 obyvatel.

 

Obcí protéká Lačnovský potok, katastrem obce dále potoky Seninka a Smolinka. Nejvyšší vrchol v katastru obce je Láz (707 m n. m.). V obci se nachází soustava tří rybníků a rybářské středisko, které navštěvují rybáři ze širokého okolí.

 

Správní území obce Lačnov