Povodňový plán obce LačnovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lačnov 158, 75612 Horní Lideč
Tel.: 571 447 481, 
E-mail: podatelnaou@lacnov.eu
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Tel: 571 491 111
E-mail: e-podatelna@mestovsetin.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Jindra Tesařová
Tel: 571 491 714
E-mail: jindra.tesarova@mestovsetin.cz


Oddělení havarijního a krizového řízení
Vedoucí oddělení - Mgr. Daniel Valouch
Tel: 571 491 540
E-mail: daniel.valouch@mestovsetin.cz

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Miklová Alena
Tel: 577 043 450
E-mail: alena.miklová@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová
Tel: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra