Povodňový plán města KuřimPřirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpáním průtočných profilů propustků a mostů
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky, lávky a propustky na vodních tocích na území města. Nejrizikovější jsou samozřejmě místa v intravilánu. Nebezpečné ledové jevy na území města nevyskytují. Více viz Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměrymísta vzniku ledových jevů v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.