Povodňový plán města KuřimDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  775 978 326

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil
Bc. Vitězslav Schimmerle 731 969 493

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Mobil
CTS Kuřim, s.r.o. nosič kontejnerů 3x Svt. Čecha 600 Ing. Radim Světlík 730 106 882
SDH Kuřim plnička tandemových pytlů + pytle Zahradní 236/6 Bc. Vitězslav Schimmerle 731 969 493
Pokros, s.r.o. písek, štěrk, kamenivo Čebín 456, Čebín

pí. Janková,

p. Ostřížek

737 242 029,

732 299 992

Staprop- Marvan, s.r.o. nářadí Tišnovská 36/8 Ondřej Marvan 724 015 901

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Kuřim

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) Ubyt. / strav. kap.
ZŠ Jungmannova Ubyt. Jungmannova 813/5 Mgr. Richard Mach 80 / 150
ZŠ Tyršova Ubyt. Tyršova 1255/56 Mgr. Bc. Hana Kočevová 80 / 150

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pisárecká 555/1a, Brno Dispečink 543 212 537