Povodňový plán města KuřimSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Kuřim a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 565 382 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno-Komárov
Vedoucí provozu - Ing. Bohuslav Štol
Tel.: 543 423 441
E-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní, které na území města Kuřim spadají do správy vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kuřimka 10100442 4-15-01-1420-0-00
Luční p. 10197558 4-15-01-1420-0-00
Mozovský p. 10187384 4-15-01-1420-0-00
Podlesní p. 10200578 4-15-01-1420-0-00
Bezejmenný tok 10188027 4-15-01-1420-0-00
Bezejmenný tok 10190687 4-15-01-1420-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Vedoucí ST 
- Ing. Pavel Hopjan

Tel.: 956 952 201, mob.: 724 523 973
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon 204 - příslušný správce VT na území města:
Ing. Tomáš Moštěk
Tel.: 956 952 404, mob.: 725 257 622
E-mail: tomas.mostek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán vodní tok, který na území města Kuřim spadá do správy vodních toků Lesy České republiky, s. p.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bělečský p. 10187513 4-15-01-1420-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole je vypsán vodní tok, který nemá na území města Kuřim stanoveného správce. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10191348 4-15-01-1420-0-00