Povodňový plán města KuřimPOVODŇOVÝ PLÁN města Kuřim

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/002113/2024; ze dne 25. 04. 2024
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-15781/2024/5419-TK; ze dne 25. 04. 2024
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kuřim, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 04. 2024
offline verze 02. 04. 2024
digitalizovaná verze 02. 04. 2024
databáze POVIS 02. 04. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i