Povodňový plán města Golčův JeníkovPOVODŇOVÝ PLÁN města Golčův Jeníkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: Pla/Ja/2022/001606; ze dne 31. 01. 2022
Lesy České republiky, s. p. OŘ jižní Čechy
Č. j.: LCR944/001105/2022; ze dne 15. 02. 2022
Lesy České republiky, s. p. OŘ východní Čechy
Č. j.: LCR947/000281/2021; ze dne 10. 02. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí
Č. j.: MHB_OZP/552/2022/RU; ze dne 01. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 02. 2024
offline verze 20. 02. 2024
digitalizovaná verze 20. 02. 2024
databáze POVIS 20. 02. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i