Povodňový plán města Golčův JeníkovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Golčův Jeníkov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky"

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 211


Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Čáslav, Třešňová 1330, 286 01 Čáslav
Jana Benešová - vedoucí provozního střediska
Tel.:  327 313 341, 602 482 471
E-mail: benesovaj@pla.cz

Úsekový technik: 
Jan Linhart
Tel.: 327 313 341, 602 124 385
E-mail: linhartj@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Golčův Jeníkov, které svou délkou nesplňují výše uvedení kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Brslenka (Čáslavka) 10100153                             1-03-05-0500-0-00
Hostačovka 10100250 1-03-05-0380-0-00
Váhanka 10185501 1-03-05-0370-0-00
Výrovka 10185502 1-03-05-0390-0-00
Bezejmenný tok 10175615 1-03-05-0370-0-00
Bezejmenný tok 10175643 1-03-05-0390-0-00
Bezejmenný tok 10175634 1-03-05-0380-0-00
Bezejmenný tok 10175618 1-03-05-0370-0-00
Bezejmenný tok 10175640 1-03-05-0390-0-00
Bezejmenný tok 10175617 1-03-05-0370-0-00
Bezejmenný tok 14000894 1-03-05-0370-0-00
Bezejmenný tok 10175616 1-03-05-0370-0-00
Zakritý 14000896 1-03-05-0380-0-00
Bezejmenný tok 10175613 1-03-05-0370-0-00

 

  •  Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí: Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 111
E-mail: 
st953@lesycr.cz

Správce VT na území města (rajon 310):
Tomáš Kulhánek
Tel.: 956 953 410, 606 081 096
E-mail: tomas.kulhanek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Golčův Jeníkov, které svou délkou nesplňují výše uvedení kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Římovický potok 10175784 1-03-05-0510-0-00
Bezejmenný tok 10175759 1-03-05-0500-0-00
Bezejmenný tok 10175785 1-03-05-0510-0-00
Bezejmenný tok 10175621 1-03-05-0370-0-00
Bezejmenný tok 10175757 1-03-05-0500-0-00
Bezejmenný tok 10175619 1-03-05-0370-0-00
PP Brslenky č. 1 10390190 1-03-05-0500-0-00
Bezejmenný tok 10175758 1-03-05-0500-0-00