Povodňový plán města Golčův JeníkovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

nám. T. G. M. 110, 582 82 Golčův Jeníkov
Tel.: 569 435 310, 770 197 570 (starosta)
E-mail: podatelna@golcuv-jenikov.cz
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2
Tel.: 569 497 111
E-mail: posta@muhb.cz

Odbor životního prostředí 
Vedoucí odboru: Ing. Marta Gerthnerová
Tel.: 569 497 200
E-mail

Úsek technické ochrany - Vodní hospodářství
Vedoucí úseku: Ing. Karel Ruč
Tel.: 569 497 246
E-mail: kruc@muhb.cz
Žižkova 57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava
Vedoucí odboru: Ing. Eva Horná
Tel.: 564 602 512, 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení: Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel.: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra