Povodňový plán města Golčův JeníkovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

nám. T. G. M. 110, 582 82 Golčův Jeníkov
Tel.: 569 435 310, 770 197 570 (starosta)

E-mail: starosta@golcuv-jenikov.cz
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 497 111, 569 497 246 (tajemník)
E-mail: posta@muhb.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111, 724 650 117 (tajemník) 
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.