Povodňový plán obce CholeniceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Cholenice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 366 311

Přímý výkon správy toku:
Provozně-technický úsek Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Provozně technický náměstek - Ing. Jitka Hofmeisterová
Tel.: 495 088 130, 721 348 531
E-mail: hofmeisterovaj@pla.cz

Provozní středisko Jičín:
Jarošovská 103, 506 01 Jičín
Vedoucí střediska - Ing. Marcela Marešová
Tel.: 493 533 968, 724 068 969
E-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Stříble 10185554 1-04-05-0490-0-00
bezejmenný tok 10178373 1-04-05-0490-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10178380 10178380 1-04-05-0490-0-00
bezejmenný tok 14001189 1-04-05-0490-0-00
bezejmenný tok 10178381 1-04-05-0490-0-00