Povodňový plán obce CholeniceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Cholenice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Cholenice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Na území obce Cholenice neprotékají žádné významné vodní toky, které by mohly nějakým způsobem ohrozit objekty v obci. Pouze okrajovou částí na jihu protéká vodní tok Stříble (Číslo hydrologického pořadí1-04-05-0490-0-00) a další pět bezejmenných vodních toků.

Vodní toky na území obce Cholenice


Základní údaje o vodních dílech na území obce Cholenice

Přehled vodních děl na území obce Cholenice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Cholenice se nachází celkem 3 rybníky, které jsou napájené bezejmennými vodními toky. Více viz kap. Odtokové poměry.