Povodňový plán obce CholenicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Cholenice 1, 507 32 Kopidlno
Tel.: 723 036 699 (starostka)
E-mail: urad@cholenice.cz
Žižkovo náměstí 18, Valdické předměstí, 506 01 Jičín 1
Tel.: 493 545 111
E-mail: ozp@mujicin.cz
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.