Povodňový plán obce CholenicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Cholenice 1, 507 32 Kopidlno
Tel.: 493 552 230
E-mail: urad@cholenice.cz
Žižkovo náměstí 18, Valdické předměstí, 506 01 Jičín 1
Tel.: 493 545 111
E-mail: dotaz@mujicin.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Marcela Svobodová
Tel.: 493 545 370
E-mail: svobodova@mujicin.cz


Vodoprávní úřad
Vedoucí oddělení - Ing. Jan Škoda
Tel.: 493 545 371
E-mail: skoda@mujicin.cz

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Miloš Čejka
Tel.: 736 521 877
E-mail: mcejka@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Zdeněk Štorek
Tel.: 736 521 880
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz