Povodňový plán obce ZastávkaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Zastávka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/003761/2020; ze dne 15. 07. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MR-C 38806/20-OZP; ze dne 07. 09. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 10. 2020
offline verze 02. 10. 2020
digitalizovaná verze 02. 10. 2020
databáze POVIS 02. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i