Povodňový plán obce ZastávkaDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Kontakt
RNDr. Petr Pospíšil - starosta 602 492 919
Zdeněk Milan - místostarosta 721 553 776

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Kontakt
Zdeněk Milan - místostarosta 721 553 776
Pavel Chmelíček - zástupce velitele JSDH 604 208 691

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
CAS 20 T815 Terrno, CAS K25 T815, 
DA 16/L-1 Iveco Daily
JSDH Zastávka Stará osada 608, Zastávka 721 553 776,
546 429 092

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Zastávka

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon  Ubytovací / Stravovací kap.
Základní škola           Nouzové ubytování a stravování U Školy 181, Zastávka Ing. Zdeněk Strnad 724 755 874         300/150
Dělnický dům Nouzové ubytování a stravování Babická 139, Zastávka Zdeněk Milan 721 553 776 100/100
DDM Zastávka Nouzové ubytování a stravování Kopečky 115, Zastávka Zdeněk Milan 721 553 776 30/30

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Brno – venkov, provoz Rosice Litostrovská 1062, Rosice Bohumil Procházka 606 769 436