Povodňový plán obce ZastávkaSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zastávka a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Tel.: 956 952 111
E-mail: ost52@lesycr.cz

Vedoucí správy toků - Ing. Dagmar Vašíková
Tel.: 956 952 201, 724 523 983
E-mail: dagmar.vasikova@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce:

Václav Chytka (rajon 210)
Tel.: 956 952 211, 725 257 343
E-mail: vaclav.chytka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V následující tabulce jsou uvedeny toky, které spravuje Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Habřina 10191604 4-15-03-007
Bezejmenný tok 10200998 4-15-03-007