Povodňový plán obce VernířoviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vernířovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Děrda
Tel.: 582 711 216, E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: David Čížek, DiS.
Tel.: 583 301 292, E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Merta 10100445 4-10-01-0700-0-00, 4-10-01-0720-0-00
Bezejmenný tok 10206147 4-10-01-0720-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 201, 724 523 980, E-mail: karel.vasek@lesycr.cz

Správa toků:
Radek Málek (rajon 704)
Tel.: 956 957 404, 724 523 203, E-mail: radek.malek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Vernířovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kamenitý p. (č. 1) 10192335 4-10-01-0710-0-00
Ztracený p. 10197838 4-10-01-0720-0-00
Studený p. (č. 5) 10197266 4-10-01-0710-0-00
LP Merty č. 7 10191841 4-10-01-0700-0-00
Bezejmenný tok 10205861 4-10-01-0720-0-00
LP Kamenitého p. č. 16 10197930 4-10-01-0710-0-00
LP LP Merty č. 9 10195075 4-10-01-0700-0-00
PP Kamenitého p. č. 2 10193627 4-10-01-0710-0-00
PP Merty v km 7,400 10200808 4-10-01-0720-0-00
LP Studeného p. č. 11 10200511 4-10-01-0710-0-00
Bezejmenný tok 10192715 4-10-01-0720-0-00
LP Merty č. 12 10186299 4-10-01-0700-0-00
LP Merty č. 15 10200878 4-10-01-0700-0-00
LP LP Studeného p. č. 12 10193489 4-10-01-0710-0-00