Povodňový plán obce VernířoviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Seznam objektů, které mohou být při povodních zdrojem ohrožení

Objekt Kontaktní osoba Adresa Mobil (neveřejný)
Smíšené zboží  Kateřina Aiglová  Vernířovice 53

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Bohumila Hojgrová
Josef Potyka

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon (neveřejný)
Mobil (neveřejný)
Vladimír Skalák
Svozil Dušan
Pavel Tihelka  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Traktor, motorové čerpadlo, elektrocentrála Obec Vernířovice Vernířovice 53
Koně Václav Merta Vernířovice 175
Bagr RS Brněnka Vernířovice 95
Motorová čerpadla SDH Vernířovice Vernířovice 223

 

Zabezpečení evakuace

Shromažďovací místa evakuovaných osob na území obce Vernířovice - seřazená dle rozsahu povodně a přístupnosti jednotlivých shromažďovacích míst

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Obecní úřad Vernířovice 53 Bohumila Hojgrová
Hasičská zbrojnice Vernířovice 223 Michal Michut

 

Místa náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vernířovice - seřazená dle rozsahu povodně a přístupnosti jednotlivých shromažďovacích míst

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Počet osob (neveřejný)
RS Brněnka Vernířovice 95 Roman Šikula
Hotel REONEO Vernířovice 154 Petr Tihelka
SEV Švagrov Vernířovice 172 Martin Kuchtík

  

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Místo Adresa Telefon (neveřejný)
Potraviny Kateřina Aiglová Vernířovice 53

 

 Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Místo Adresa Telefon
ŠPVS Šumperk Jílová 2769/6, Šumperk 583 317 202 - NONSTOP