Povodňový plán obce VernířoviceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šumperk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Vernířovice.

Osoby na území obce Vernířovice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Dopravní omezení je u zneprůjezdnění silnice III/4501 ve Vernířovicích při vybřežení Merty u č. p. 21. V případě zasažení území povodní na některém z vodních toků je objízdná trasa po silnici z Loučné nad Desnou přes oboru do místní části Sedm Dvorů a ze silnice I/11 od lesních školek nad Klepáčovem přes Kočičáky na Kosaře. 
Dopravní omezení na území obce Vernířovice
Objízdné trasy na území obce Vernířovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.