Povodňový plán obce VernířoviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Vernířovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vernířovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Vernířovice

Merta 

Pramení v Hrubém Jeseníku na jihovýchodním svahu Vřesníku (1342 m) v nadmořské výšce 1240 m. Protéká převážně jihozápadním směrem obcemi Vernířovice, Sobotín a Petrov nad Desnou, kde se zleva vlévá do řeky Desné na ř. km. 17,0 v 360 m n. m. Délka toku činí 16,6 km. Plocha povodí je 74,2 km2. Průměrný roční průtok u ústí odpovídá 1,20 m3/s.

Ztracený potok

Nenápadný potůček je levostranný přítok Merty v nadmořské výšce 737 m. Samotný potok dosahuje délky asi 4 km, po 1 km se tok obrací k severozápadu a víceméně přímo míří k Vernířovicím. Potok teče kolem památné lípy, kde je i na tok napájena soustava potůčků. Ještě před kostelem se vlévá do Merty. Velkou část toku provází lesní cesta ke Svobodínským pasekám, což je prostor horských luk a pasek na svazích Suchého vrchu nad Klepáčovem.

Další důležité vodní toky v obci:

  • Kamenitý potok, pravostranně do Merty na ř. km. 9,040
  • Studený potok, levostranně do Kamenitého potoka na ř. km 1,240

Hydrologické charakteristiky Merty ve Vernířovicích (informace ze zrušeného hladinoměru)

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Vernířovice (Merta) 13,08 0,25 2,20 8,50 11,90 21,80 26,80

Základní údaje o vodních dílech na území obce Vernířovice

Přehled vodních děl na území obce Vernířovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Vernířovice se nachází 6 vodních nádrží, 4 z nich jsou na Ztraceném potoku. Jejich podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.