Povodňový plán města ÚvalyPOVODŇOVÝ PLÁN města Úvaly

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/18831; ze dne 14. 07. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/002875/2015; ze dne 22. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí
Č. j.: 44764/2015; ze dne 19. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2023
offline verze 20. 03. 2023
digitalizovaná verze 20. 03. 2023
databáze POVIS 20. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i