Povodňový plán města ÚvalyHladinoměry - Úvaly

Úvaly (Přišimaský potok)

Hladinoměr kategorie C je umístěn na mostní konstrukci přes komunikaci III/10168 v jihovýchodní části města Úvaly v ř. km 0,9 Přišimaského potoka. Hladinoměr informuje město Úvaly na vodním toku Přišimaský potok. Přišimaský potok se vlévá do řeky Výmola v jihovýchodní části města. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.

Úvaly (Úvalský rybník)

Hladinoměr kategorie C je umístěn na mostu mezi Horním úvalským rybníkem a rybníkem Lhoták. Hladinoměr slouží k informaci o průtocích městu Úvaly na Škvoreckém potoku. Škvorecký potok je pravostranný přítok řeky Výmoly. Do řeky se vlévá v jižní části města Úvaly. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.

Úvaly (Výmola)

Hladinoměr kategorie C je umístěn na mostku, na komunikaci U Přeložky s označením I/12 v jihozápadní části města na toku Výmola v ř. km 19,20. Hladinoměr slouží k informaci města Úvaly a obcí Vyšehořovice a Horoušany. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.