Povodňový plán obce TroubeliceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Troubelice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek
Tel.: 585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km a jsou důležité z hlediska odtokových poměrů. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také jeden další vodní tok na území obce Troubelice, který svou délkou nesplňuje výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Lukavice 10200785 4-10-03-0550-0-00 0,000 - 13,4730
Dědinkovský p. 10199101 4-10-03-0560-0-00 0,000 - 5,3120
Bezejmenný tok 10195715 4-10-02-0610-0-00 0,000 - 1,4100

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Vedoucí OŘ: Ing. Alojz Riško
Tel.: 956 941 111
E-mail: or941@lesycr.cz

Správce VT na území obce:
Ing. Petr Onderka,
Tel.: 724 623 865, 956 941 366
E-mail: petr.onderka@lesycr.cz 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje ve správním území obce Troubelice pouze jeden vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný tok 10196001 4-10-03-0550-0-00 0,000 - 0,9710

 

  • Vodní toky, u nichž správce není určen

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Délka toku
Bezejmenný tok 10198240 4-10-03-0550-0-00 0,000 - 2,1130
Bezejmenný tok 10191960 4-10-03-0550-0-00 0,000 - 1,2400