Povodňový plán obce TroubeliceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Ondřej Plačko 585 032 109
Petr Bartuněk  585 032 108
Jitka Pospíšilová  585 032 108

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Hlídková služba je zajišťována povodňovou komisí obce Troubelice, podrobnější kontakt viz. Povodňová komise obce Troubelice.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba  Telefon (neveřejný)
Z- 16145,
UNIL 320.3,
HON UN 53.2,
PV 3S - AD 080
TAGROS, a. s.

Troubelice 24, 783 83

Ivo Mráz

2 osobní automobily,
Ford Tranzit užitkové vozidlo,
traktor
Obec Troubelice

OÚ Troubelice 352, 783 83

Ing. Ondřej Plačko

Zbyněk obšil

AVIA,
Cisterna CAS 148,
Cisterna T7 CAS 30
Ford Tranzit,
náhradní zdroj elektrické energie

SDH Troubelice

Troubelice 25, 783 83

Petr Vepřík

Silniční, stavební a zemní  stroje VHH THERMONT, s. r. o.

Šumperská 537, 783 91 Uničov

Iveta Vlčková

Silniční, stavební a zemní  stroje PREFA Troubelice, a. s.

Troubelice 24, 783 83

Ivo Mráz

Silniční, stavební a zemní  stroje LAZAM uničovská stavební,  s. r. o.

Masarykovo nám. 37,

783 91 Uničov

Michal Axmann


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Troubelice

Místo Adresa                            Kontaktní osoba                 Telefon (neveřejný)     Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Troubelice Troubelice 313, 783 83 Miroslav Ševčík

500

500

Mateřská škola Troubelice Troubelice 336, 783 83 Bc. Zdeňka Vojáčková          

80

--

Orlovna Troubelice - tělocvična Troubelice 181, 783 83 Ing. Tomáš Polák

150

--

TAGROS, a. s. Troubelice 24, 783 83 Ing. Bohuslav Nevěřil

--

1000

Obecní úřad Troubelice Troubelice 352, 783 83 Ing. Bc. Ondřej Plačko

--

--


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa
Penny Market Gen. Svobody 1370, Uničov
Albert Dukelská 1157, Uničov
Hruška Litovelská 1279, Uničov
Tesco Šumperská 527, Uničov
Při povodních se veškeré objekty s potravinami v obci budou nacházet v zaplaveném území.

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt  Způsob Adresa Kontaktní osoba Telefon

Moravská vodárenská, a. s.

Cisterna Tovární 41, 779 00 Olomouc Vojtěch Nimmrichter 606 730 096