Povodňový plán obce TroubelicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Troubelice 352, 783 83 Troubelice
Tel.: 558 032 108
E-mail: troubelice@troubelice.cz
Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Tel.: 585 088 111, 725 797 701
E-mail: mu@unicov.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí oboru - Ing. Jitka Mátlová 
Tel.: 585 088 325, 602 571 843
E-mail: jmatlova@unicov.cz

Vodoprávní úřad
 
Bc. Ondřej Kukula

Tel.: 585 088 330, 602 538 732
E-mail: okukula@unicov.cz
Jermenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail:
 posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
Vedoucí oboru - Ing. Josef Veselský 
Tel.: 
585 508 402 
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení - Ing. Jana Breškovcová
Tel.: 585 508 405
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra